Fotogroep 't Statiefje

Fotogroep 't Statiefje bestaat uit enthousiaste vrijetijdsfotografen, die meer willen dan alleen gewone kiekjes maken. We helpen elkaar met raad en daad om betere fotografen te worden, maar we verzorgen geen complete cursussen fotografie.

We komen op de donderdagavond bij elkaar in ons clublokaal in Cultuurhuis Bovendonk 111 Roosendaal. De avonden beginnen om 20:00 uur. We bekijken en bespreken daar elkaars foto's en trachten zo elkaars techniek te verbeteren en de creativiteit te stimuleren. Op doe-avonden gaan we gezamenlijk aan de slag om foto's te maken. Soms legt een lid uit op welke wijze je een bepaald soort foto kunt maken, waarna we dit samen uitproberen. Af en toe nodigen we een spreker uit die eigen werk toont en bespreekt, of een onderdeel van de fotografie toelicht. We hebben een flitsinstallatie waarmee we af en toe aan de slag gaan om stillevens te maken of modellen te fotograferen.

Onze werkgroepen ‘natuur’, ‘architectuur’ en AV (audio visuele presentatie) organiseren regelmatig fotografische activiteiten. Ook ondernemen we wel eens een excursie naar een fotografisch interessant doel of een expositie.

In de maand maart exposeren we het werk dat in het voorgaande jaar door de leden is gemaakt. Ieder lid krijgt hier een paneel ter beschikking om zijn of haar beste foto's van dat jaar te exposeren. Vanwege Covid-19 hebben we de expositie van 2021 moeten annuleren. In 2022 is de expositie wel doorgegegaan en wel in de maand mei. In 2023 vindt het wederom plaats in de maand maart (18e en 19e) in het Cultuurhuis Bovendonk. 

FG 't Statiefje is aangesloten bij de Fotobond en onderhoudt zo contacten met andere clubs. We doen mee aan landelijke wedstrijden, die door de Fotobond georganiseerd worden, en we boeken daarbij redelijke successen.

Mocht je belangstelling hebben om lid te worden, dan  kun je daarover contact opnemen met onderstaande personen. Momenteel zijn we bijna "vol" en kunnen er wachttijden zijn, informeer hierover vooraf bij onderstaande leden van het bestuur. Lees hiervoor ook ons Aannamebeleid.

 

Wil je met ons in contact komen, mail naar de secretaris : Huib Lotterman of de voorzitter Paul van Croonenburg.

Lees hier ook ons Privacybeleid en Statuten