Fotogroep 't Statiefje

Fotogroep 't Statiefje bestaat uit zo'n dertig enthousiaste vrijetijdsfotografen, die meer willen dan alleen gewone kiekjes maken.

We komen doorgaans eens in de week op de donderdagavond bij elkaar in ons clublokaal in de studio boven de Pearle Opticien Raadhuisstraat 1, 4701PK Roosendaal. De avonden beginnen om 20:00 uur. We bekijken en bespreken daar elkaars foto's en trachten zo elkaars techniek te verbeteren en de creativiteit te stimuleren. Op de doe-avonden gaan we gezamenlijk aan de slag om foto's te maken. Soms legt een lid uit op welke wijze je een bepaald soort foto kunt maken en gaan we dit daarna uitproberen. Ook nodigen we soms een spreker uit, die eigen werk toont en bespreekt of een onderdeel van de fotografie toelicht. Soms gaan enkele leden van de fotogroep met de flitsinstallatie aan de slag om stillevens te maken of modellen te fotograferen.

We hebben ook werkgroepen natuurfotografie en architectuur. Deze komen regelmatig bij elkaar om naar een interessant doel te gaan en daar te fotograferen. Ook ondernemen we soms een excursie naar een fotografisch interessant doel of een expositie.

In de maand maart exposeren we het werk dat in het voorgaande jaar door de leden is gemaakt. Ieder lid krijgt hier een paneel ter beschikking om zijn beste foto's van dat jaar te exposeren.

FG 't Statiefje is aangesloten bij de Fotobond en onderhoudt zo contacten met andere clubs. Ook doet zij mee aan landelijke wedstrijden, die door de Fotobond georganiseerd worden, met redelijke successen.

We verzorgen geen complete cursussen fotografie, doch helpen elkaar bij problemen wel verder. Mocht je belangstelling hebben om lid te worden, kom dan eens kijken. Neem daarvoor contact op met onderstaande personen. Zij kunnen je verdere documentatie toezenden en vertellen wanneer we weer bijeenkomen.

Wilt u met ons in contact komen, mail naar de secretaris : Wally van den Boom of de voorzitter Ron de Poorter